Impresszum

Az oldal üzemeltetője:

Cégnév: Zemplén-Tűzkerék Kft.

Adószám: 11588975-2-05

Székhely: 3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza út 24.

Levelezési cím: 3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza út 24.

Tel.: +36 47 312-748

Email: ztker@ztker.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: ATW Internet Kft.

Adószám: 13471868-2-41

Székhely: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.

Honlap: https://atw.hu/

Tel: +36 1 6000 289

Email: info@atw.co.hu

 

Szerzői jogok

Miután a zemplengumi.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a zemplengumi.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

zemplengumi.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a zemplengumi.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a zemplengumi.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

zemplengumi.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.